პროგრამის „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში პროექტების შესარჩევად კომისიის პირველი სხდომა ქუთაისში გაიმართა

პრემიერ მინისტრის ინიციატივით დაწყებული ახალი სახელმწიფო…