გალაკტიონ ტაბიძე

დაბადების თარიღი: 17 ნოემბერი, 1891 გარდაცვ.…